Gå till Gigital

3 steg till att joina Gigital

  1. Registrera dig

  2. Skapa en artistprofil

  3. Gå igenom verifieringen

Registrering

Registrera dig gratis på https://gigital.com/register

Artistprofil

Börja skapa din profil via din Dashboard

Följ alla steg och skicka din profil för granskning för att gå igenom vår granskningsprocess för att se om du kan bli verifierad.

Verifiering

Gigital har två nivåer för artister - overifierade och verifierade profiler.

Lycka till! ⭐️

Fick du svar på din fråga?