Vi kan inte garantera att du får bokningar via Gigital. Men vi har skapat flera säljkanaler för att så många av våra artister som möjligt får fler chanser att bli bokade. 

1.   Artistprofil

Artistprofiler har utformats på ett sätt som gör det enklare att lära känna dig som artist. Det innehåll som du lägger upp påverkar huruvida en kund väljer just dig. 

2. Direktförsäljning 

Vi jobbar kontinuerligt med att få med fler bokande företag på Gigital. I dagsläget finns våra kunder inom event och besöksnäringen. Vi breddar vår kundbas och de gigs som förmedlas via Gigital allteftersom i förhållande till vilka artister som finns i utbudet. Därför kommer vi att göra kontinuerliga preferensundersökningar hos våra artister. 

3. Gigs 

Genom funktionen Gigs kan artisten själv välja vilka gigs den vill ansöka till.  

4.  Artistlistor på startsidan

På startsidan hittar du redaktionella listor där vi presenterar artister som vi marknadsför extra under en begränsad period eller mot specifika typ av evenemang. Dessa listor ämnar att visa utbudets bredd och få fler kunder att hitta till vissa specifika artister. 

5. Nyhetsbrev och landningssidor

I vårt månatliga nyhetsbrev som går ut till branschen och våra kunder presenterar vi artister som passar in på nyhetsbrevets ämne. Vi presenterar även artisterna på speciella landningssidor mot olika målgrupper. Detta görs både via utskick men även via annonsering. 

6. Sociala medier

På vår Instagram lägger vi upp bilder och videos på våra artister, spelningar dessa har haft och annat smått och gott. Om du släpper ny musik eller vill dela med dig av någonting annat rörande din musikkarriär i våra kanaler kan du höra av dig till oss. 

7. Branschnärvaro

Gigital närvarar frekvent i diverse branschsammanhang, både online och offline, och på så sätt skapar exponering för de artister som är knutna till oss.

Hittade du svaret?